Mẹ thông thái hào hứng với “phát minh” giúp bé yêu thích tắm

Mẹ thông thái hào hứng với “phát minh” giúp bé yêu thích tắm

Thay vì chiều nào cũng phải vật lộn “bở hơi tai” với chuyện tắm rửa cho bé, giờ đây mẹ cứ bê chậu vào là Khoai vội vàng cởi tất, tụt quần, tìm bạn cá tắm cùng.Thả vào chậu thì Khoai cười khanh khách bảo “ấm quá, ấm quá!”, mẹ.....

Xem tiếp